?

Log in

No account? Create an account
January 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Varla

Kultūrinė kompetencija

Posted on 2011.08.13 at 15:55
Tags: ,
Naujųjų ugdymo programų bendrųjų kompetencijų ugdymo koncepcijoje man truputį kliūva viena kompetencija - kultūrinė. Cituoju iš vidurinio ugdymo bendrųjų programų 10 priedo:

17.7.      
Ugdant kultūrinę kompetenciją, siekiama, kad mokiniai:

17.7.1.      suprastų tautos, šalies, Europos ir pasaulio kultūros prasmę, vertę ir tarpusavio ryšius;

17.7.2.      tapatintų save su Lietuvos ir Europos kultūra;

17.7.3.      orientuotųsi kultūrinėje erdvėje (būtų susipažinę su svarbiausiais kultūros paveldo ir etninės kultūros objektais, kultūros reiškiniais, kultūros kūrėjais, kultūriniais skirtumais ir panašumais) ir suprastų šiuolaikinės kultūros raidos tendencijas;

17.7.4.      suprastų atsakingo, kūrybiško požiūrio į kultūrą svarbą ir aktyviai kūrybingai dalyvautų kultūrinėje veikloje;

17.7.5.      būtų išsiugdę estetinį skonį, išmanytų etiketą ir kritiškai vertintų stereotipus;

17.7.6.      suprastų kūrybinių industrijų svarbą ekonomikai;

17.7.7.      gebėtų pagarbiai ir tolerantiškai bendrauti su kitų kultūrų atstovais ir spręsti tarpkultūrinio bendravimo problemas.

Na gerai, labiausiai norėjau pakomentuoti punktą 17.7.3, kuris rodo, kad terminas "kultūrinė erdvė" suprantamas per nerašytinę lygybę "kultūra=aukštoji kultūra". Bet, tarkim, per daug nekomentuosiu, nes mano nuomonė šiuo klausimu jau ne kartą išsakyta, o vis tik tai nieko nepakeis, nes minėtoji lygybė yra įsitvirtinusi by default :) Gal tik pasakysiu, kad labai norėtųsi vieno dalyko: kad mokiniai ne tik siektų "susipažinti su svarbiausiais kultūros kūrėjais", o ir suvoktų, jog ir jie yra kultūros kūrėjai. Ne kažkas TEN, KAŽKUR, o būtent jie ir visi kiti aplink juos. Iš dalies tą sako punktas 17.7.4, bet ne visai.

O su dideliu klaustuku palikčiau punktą 17.7.2. Išankstinis tapatinimosi numatymas? Kas ta "Lietuvos kultūra", "Europos kultūra"? Kodėl, užuot padėję jauniems žmonėms išlaviruoti šiuolaikiniuose saviidentifikacijos labirintuose, aprėpiančiuose kur kas daugiau nei "Lietuva" ar "Europa", kur kas daugiau net nei fizinė geografinė realybė, mes norime įsivaizduoti, kad yra kažkokia "kultūrinė" dėžutė, į kurią galime įdėti savo mokomųjų tapatybės jausmą?

Comments:


Indraja
indraja_rrt at 2011-08-13 16:47 (UTC) (Link)
He, mano laikais buvo "tautinė mokykla" (nebežinau, ar teoriškai, ar visgi buvo įgyvendinta), ir baigta! O čia jau net Europos visokiausios įvestos. Tiesa, jei aš daugmaž įsivaizduoju, kas ta Lietuvos kultūra, baisu ar žavu tai būtų, tai man kandokai "neaišku", kas ta Europos. Pvz. Šiaurės Amerikos kultūros, tebūnie aukštosios, kūriniai gali propaguoti lygiai tos pat operos vertybes ir pasaulėjautas - taigi, ar jie čia tiks, ar nebetiks?
Previous Entry  Next Entry