January 5th, 2012

Varla

[Vertimai] Faye Wong "Troškimas"

Seniai nebuvo vertimo. Štai į Google Reader nukrito naujausia Faye Wong daina su budistiniais prieskoniais "Troškimas". Vertimas (labai) juodas. Čia gyvas atlikimas naujų metų proga, nelabai geras, bet užtat su vaizdo efektais :)


Tarp kalnų ir vandenų, tarp pagodų ir stupų
Tarp pasimatymų ir išsiskyrimų, tarp tavęs ir manęs

Tarp kalnų ir vandenų - tikėjimas yra - toks tylus, toks nebylus
Tarp pagodų ir stupų - maldų vėliavos - tavęs besiilgint
Tarp pasimatymų ir išsiskyrimų - grandinė to, kas buvo ir bus, - kaita po kaitos
Tarp tavęs ir manęs - pasiilgimo gija - ir sapnuos pririšta

Šiame gyvenime - išeinu į kelią - net jei žemė dangus apsivers
Trokštu tik - kelyje - darkart pamatyti tave

Collapse )