?

Log in

No account? Create an account
January 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

January 5th, 2012


Varla

[Vertimai] Faye Wong "Troškimas"

Posted on 2012.01.05 at 23:48
Tags: , ,

Seniai nebuvo vertimo. Štai į Google Reader nukrito naujausia Faye Wong daina su budistiniais prieskoniais "Troškimas". Vertimas (labai) juodas. Čia gyvas atlikimas naujų metų proga, nelabai geras, bet užtat su vaizdo efektais :)


Tarp kalnų ir vandenų, tarp pagodų ir stupų
Tarp pasimatymų ir išsiskyrimų, tarp tavęs ir manęs

Tarp kalnų ir vandenų - tikėjimas yra - toks tylus, toks nebylus
Tarp pagodų ir stupų - maldų vėliavos - tavęs besiilgint
Tarp pasimatymų ir išsiskyrimų - grandinė to, kas buvo ir bus, - kaita po kaitos
Tarp tavęs ir manęs - pasiilgimo gija - ir sapnuos pririšta

Šiame gyvenime - išeinu į kelią - net jei žemė dangus apsivers
Trokštu tik - kelyje - darkart pamatyti tave

OriginalasCollapse )

Previous Day  Next Day