?

Log in

No account? Create an account
January 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

December 4th, 2006


Varla
Posted on 2006.12.04 at 10:46
Current Music: Moonspell "Darkness and hope"
Regis, susiradau dar vieną language partner - arba tiksliau, jis pats mane susirado. Ėjau šiandien į paštą dovanų siųsti, klausiau sau smagiai muzikos, pro šalį eina mergina su dviračiu ir vaikinukas. Ta mergina klausia manęs angliškai, ar moku kiniškai. Na, sakau, moku truputį... Žodžiu, vaikinukas laikys anglų egzą ir reikia jam pagalbos, taigi apsikeitėm telefono numeriais. Betgi keista, kad mergina už jį viską tvarko :D

Ką tik paskambino ir į bendrabutį atėjo mergina iš TV, atnešė natas ir CD tos muzikos, kurią turėsiu groti. Ir dar sakė vėliau paskambins, eisim ieškot drabužių.

Previous Day  Next Day