?

Log in

No account? Create an account
January 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

November 2nd, 2006


Varla
Posted on 2006.11.02 at 07:34
Current Location: Dėžė sausainių. Kuo tolyn, tuo storyn, siaubas
Current Mood: Vėlinės
Current Music: Naujas ūkio mazas
O, kokią pelėsių kultūrą užsiauginau puodelyje su riešutais...

Previous Day  Next Day