?

Log in

No account? Create an account
January 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

April 1st, 2006


Varla

Gražu

Posted on 2006.04.01 at 22:53
Gražu, kai per filmą gali apsiverkti. Taip taip, paskui išėjusi galvoji, kurių velnių, juk ten nieko gero nebuvo. Bet užtemdytoj salėj galima sau leisti...

Kaip manot, ar tikrai žmogus gali pražilti per vieną naktį?

----

*to Blod :] translation*

It's so beautiful when people cry during movies. Even if you walk out thinking, hell, it's so stupid, the film was so stupid. But when the lights are out, one can afford this luxury...

I wonder if one's hair can really become grey in one night?

Previous Day  Next Day