?

Log in

No account? Create an account
January 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

January 22nd, 2006


Varla
Posted on 2006.01.22 at 17:27
Current Mood: calmcalm
Current Music: "Blind Guardian"
"Likimo kalavijas dviašmenis. Viena ašmenų pusė esi tu." (iš Sapkowskio)

A, bjaurybė, židinys užgeso. Reiks kurti iš naujo.

Previous Day  Next Day